logo innovar 3d skanowania 3d

innovar 3d

przejście na youtube innovar kanał Wejdz na linkedIN INNOVAR wejdź na stronę facebook innovar napisz wiadomość email do innovar skanowanie 3D Przejście do Instagram skanowanie 3D innovar

  telefon +48 799 01 77 77                     kontakt innovar biuro@innovar.pl                     godziny otwarcia 9:00 - 16:00

 youtube innovar linkedin facebook innovar mail biuro innovar 

Wypełniając  powyższe formularz wyrażają Państwo zgodę na naszą politykę prywatności, z którą można zapoznać się tutaj. 

 

 

©2024 Innovar3D. All rights reserved.

 

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
cena skan 3D
Przykład chmury punktów
Inwentaryzacja Architektoniczno Budowlana ortofotoplany
inwentaryzacja model 3D
skanowanie 3D ulic pod inwentaryzacje
Skanowanie 3D kościołów
skanowanie skanerem 3D budynku

Podsumowanie:

Rodzaje Wyników Inwentaryzacji:

Proces Przetwarzania Wyników Skanowania Laserowego:

Zalety skanowania laserowego dalekiego zasięgu:

Zastosowania skanerów laserowych dalekiego zasięgu:

Nowoczesna Metoda Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej: Skaner Laserowy Dalekiego Zasięgu

Skanery laserowe dalekiego zasięgu stanowią rewolucję w dziedzinie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Dzięki ich niezrównanej dokładności, szybkości działania i wszechstronnemu zastosowaniu, stają się nieodłącznym narzędziem w pracy architektów, inżynierów oraz innych specjalistów zajmujących się analizą i projektowaniem przestrzeni. Warto zauważyć, że mimo początkowych inwestycji, korzyści wynikające z wykorzystania skanerów laserowych przewyższają koszty, przyczyniając się do efektywniejszego i bardziej precyzyjnego projektowania oraz zarządzania projektami budowlanymi. Zapraszamy do kontaktu

 1. Punkty chmur: To podstawowy rodzaj danych uzyskanych podczas skanowania laserowego. Składają się one z dużych ilości punktów trójwymiarowych, reprezentujących powierzchnię skanowanego obszaru.
 2. Model trójwymiarowy: Przetworzone dane mogą być używane do stworzenia modeli trójwymiarowych, które dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty kształt i strukturę skanowanego terenu lub obiektu.
 3. Mapy wysokościowe: Dane zebrane podczas skanowania mogą być wykorzystane do tworzenia map wysokościowych, które pokazują różnice wysokościowe na danym obszarze. Jest to przydatne w planowaniu terenów, analizie ukształtowania terenu oraz projektowaniu infrastruktury.
 4. Analizy objętościowe: Na podstawie danych skanowania można przeprowadzać analizy objętościowe, np. obliczanie ilości ziemi do wykopania podczas budowy czy wycinki drzew w danym obszarze.
 5. Symulacje: Uzyskane modele trójwymiarowe mogą być
 1. Po zakończeniu procesu skanowania laserowego dalekiego zasięgu, zebrane dane są poddawane skomplikowanemu procesowi przetwarzania. Istnieje kilka kroków, które muszą zostać wykonane, aby uzyskać ostateczne rezultaty:

 2. Rejestracja danych: Pierwszym krokiem jest rejestracja wszystkich zebranych punktów skanowania w jednym spójnym systemie współrzędnych. To pozwala na skoordynowanie danych z różnych skanów i zapewnia spójność w całym modelu.
 3. Oczyszczanie danych: Często zebrane dane zawierają szumy, czyli przypadkowe lub niepożądane punkty, które mogą wpłynąć na dokładność modelu. Proces oczyszczania polega na usuwaniu tych punktów oraz usuwaniu ewentualnych artefaktów wynikających z zakłóceń środowiskowych.
 4. Segmentacja: Kolejnym krokiem jest segmentacja danych, czyli podział ich na różne obiekty lub powierzchnie, takie jak ściany budynków, drogi, czy teren. To pozwala na bardziej szczegółową analizę poszczególnych elementów skanowanego obszaru.
 5. Tworzenie modelu: Na podstawie przetworzonych danych tworzony jest trójwymiarowy model skanowanego obszaru. W tym kroku zebrane punkty są interpolowane, aby utworzyć gładkie powierzchnie, które dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość.
 6. Analiza i interpretacja: Ostatecznie, uzyskany model jest analizowany i interpretowany przez specjalistów z danej dziedziny. To pozwala na wyodrębnienie istotnych informacji oraz podejmowanie decyzji projektowych czy planistycznych.
 1. Dokładność: Skanery laserowe oferują niezrównaną dokładność pomiarów. Dzięki temu architekci, inżynierowie i inne zainteresowane strony mogą uzyskać precyzyjne dane dotyczące wymiarów budynków i terenów.
 2. Szybkość: W porównaniu z tradycyjnymi metodami, skanowanie laserowe jest znacznie szybsze. Cały proces zbierania danych może zostać wykonany w krótkim czasie, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.
 3. Bezpieczeństwo: Skanery laserowe dalekiego zasięgu pozwalają na zbieranie danych z trudno dostępnych miejsc, eliminując potrzebę wchodzenia na niebezpieczne obszary, takie jak wysokie budynki czy strome zbocza.
 4. Dostępność danych: Dzięki cyfrowemu charakterowi danych uzyskanych za pomocą skanera laserowego, informacje te mogą być łatwo udostępniane i przechowywane w formie elektronicznej. To ułatwia pracę nad projektami, udostępnianie danych współpracownikom oraz późniejsze odwoływanie się do nich.

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, wiele tradycyjnych procesów staje się przestarzałych. To samo dotyczy inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, która przeszła ogromną transformację dzięki wprowadzeniu skanerów laserowych dalekiego zasięgu.

Tradycyjna inwentaryzacja, oparta na pomiarach ręcznych i notatkach terenowych, jest procesem czasochłonnym, podatnym na błędy oraz ograniczonym przez ludzkie ograniczenia. Jednakże, wprowadzenie skanerów laserowych dalekiego zasięgu rewolucjonizuje sposób, w jaki zbierane są dane architektoniczne i budowlane.

 • Architektura: Skanowanie laserowe umożliwia architektom dokładne pomiarowanie istniejących budynków, co jest niezbędne w procesie renowacji, modernizacji lub rozszerzania istniejących struktur.
 • Inżynieria: Inżynierowie wykorzystują skanery laserowe do tworzenia modeli terenu, analizy powierzchni oraz planowania infrastruktury, takiej jak drogi czy mosty.
 • Konserwacja zabytków: Dzięki skanowaniu laserowemu można dokładnie zbadać i zarejestrować zabytki, co jest niezbędne do ich zachowania i ochrony przed degradacją.
 • Geodezja: Skanery laserowe są również wykorzystywane w geodezji do tworzenia dokładnych map terenowych oraz do pomiarów wysokościowych.

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, wiele tradycyjnych procesów staje się przestarzałych. To samo dotyczy inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, która przeszła ogromną transformację dzięki wprowadzeniu skanerów laserowych dalekiego zasięgu.

Tradycyjna inwentaryzacja, oparta na pomiarach ręcznych i notatkach terenowych, jest procesem czasochłonnym, podatnym na błędy oraz ograniczonym przez ludzkie ograniczenia. Jednakże, wprowadzenie skanerów laserowych dalekiego zasięgu rewolucjonizuje sposób, w jaki zbierane są dane architektoniczne i budowlane.

Skanery laserowe dalekiego zasięgu wykorzystują precyzyjne wiązki laserowe do pomiaru odległości między urządzeniem a obiektami w otoczeniu. Te urządzenia mogą skanować obszary o znacznej rozpiętości, zapewniając dokładne pomiary trójwymiarowe. Wyniki tych skanów są następnie przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie, które generuje wirtualną rekonstrukcję skanowanego obszaru.

Nowoczesna Metoda Inwentaryzacji Architektoniczno-Budowlanej: Skaner Laserowy Dalekiego Zasięgu