logo innovar 3d skanowania 3d

innovar 3d

przejście na youtube innovar kanał Wejdz na linkedIN INNOVAR wejdź na stronę facebook innovar napisz wiadomość email do innovar skanowanie 3D Przejście do Instagram skanowanie 3D innovar

  telefon +48 799 01 77 77                     kontakt innovar biuro@innovar.pl                     godziny otwarcia 9:00 - 16:00

Skanowanie 3D w lesie
Przekrój przez skan 3D lasu
Wynik skanowania 3D lasu
Pomiar 3D na chmurze punktów. Pomiar lasu

Możliwymi wynikami 3D jakie możemy uzyskać na podstawie skaningu laserowego lasu to;

 • chmura punktów
 • siatka trójkątów
 • wirtualny spacer (zdjęcia 360)
 • pomiar przekrojów drzewa na zadanej wysokości
 • pomiar powierzchni i objętości

Możliwe wyniki skanowania lasu laserowego

Jako firma specjalizująca się w skanowaniu 3D różnego typu obiektów mamy doświadczenie w skanowaniu lasów i parków. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia zakresu usługi.

Skanowanie laserowe lasów jest używane do pozyskiwania dokładnych danych o strukturze drzewostanu oraz monitorowania zmian środowiskowych, takich jak wycinki, pożary i nawrót lasu. W badaniach naukowych i ekologii służy do analizy ekosystemów leśnych i migracji zwierząt. W obszarze planowania przestrzennego i geodezji wspomaga planowanie infrastruktury i prace geodezyjne. Ponadto, lidar znajduje zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem naturalnym, identyfikując obszary narażone na ryzyko. W przemyśle i energetyce umożliwia modelowanie terenu w procesie wydobycia surowców oraz lokalizację elektrowni wiatrowych. Służy także służbom ratowniczym i zarządzaniu kryzysowemu do oceny zniszczeń po klęskach żywiołowych. W kartografii i systemach informacji przestrzennej (GIS) jest używane do tworzenia precyzyjnych map terenowych.

Skanowanie laserowe lasów jest przydatne dla różnych grup i sektorów związanych z badaniami, monitorowaniem, zarządzaniem środowiskiem naturalnym oraz planowaniem przestrzennym. Oto kilka grup, dla których skanowanie laserowe lasów jest szczególnie przydatne:

 1. Leśnictwo i Gospodarka Leśna:
  • Inwentaryzacja lasów: Skan 3D pozwala na dokładne określenie struktury drzewostanu, gęstości, rozkładu gatunków drzew i wiele innych parametrów, co jest istotne dla planowania zrównoważonej gospodarki leśnej.
 2. Ochrona Środowiska i Badań Naukowych:
  • Monitoring zmian środowiskowych: Skanowanie laserowe pozwala na ścisłe monitorowanie zmian w strukturze lasu związanych z wycinką, odnową, pożarami czy innymi zjawiskami.
  • Badania ekosystemów: Skan 3D jest używany do badania różnorodności biologicznej, migracji zwierząt, oraz innych procesów ekologicznych w lasach.
 3. Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka:
  • Modelowanie terenu: Dane ze skanera laserowego są wykorzystywane do dokładnego modelowania terenu, co jest istotne w planowaniu przestrzennym, budowie dróg, oraz innych projektach infrastrukturalnych.
 4. Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem:
  • Zarządzanie pożarami: Lidar może być używany do monitorowania obszarów leśnych pod kątem ryzyka pożarów i planowania środków zaradczych.
 5. Geodezja i Kartografia:
  • Pomiary wysokości: Skaner 3D umożliwia precyzyjne pomiary wysokości terenu, co jest istotne dla geodezji i kartografii.
 6. Przemysł:
  • Górnictwo: Pomiary 3D jest używany do modelowania terenu w kontekście wydobywania surowców naturalnych.
  • Energetyka: W sektorze energetycznym, skan laserowy może być stosowany do planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych, oceny potencjału energetycznego obszarów leśnych itp.
 7. Służby Ratownicze i Zarządzanie Kryzysowe:
  • Monitorowanie katastrof naturalnych: Skaning 3D może pomóc w ocenie zniszczeń po klęskach żywiołowych, takich jak huragany, trzęsienia ziemi czy powodzie.
skan 3D lasu w formie siatki trójkątów
Skanowanie lasów laserowym skanerem 3D
kolorowa chmura punktów lasów. Skan 3D lasu

Skanowanie lasów (drzewostanów) jest w pewnym stopniu specyficzne i różni się od skanowania 3D budynków – chociaż jest wiele wspólnych cech w obu zagadnieniach. W pierwszej kolejności trzeba się udać na miejsce skanowania. Odpowiednio zorientować się w przestrzeni oraz wyznaczyć zakres prac. Warunki pogodowe muszą być odpowiednie, nie może padać i trzeba też zwrócić uwagę na wiatr, ja przy skanowaniu budowli nie ma to dużego znaczenia(chociaż są wyjątki) to ciągły ruch drzew może wpłynąć na jakość pomiarów i na finalny efekt rejestracji pomiarów. Kolejną kwestią jest fakt, że w gęstym lesie trzeba ustawiać skaner 3D w małych odstępach co realnie przekłada się na czas skanowania – co może mieć wpływ na cenę  skanowania laserowego lasów. Odpowiednie i zoptymalizowane podjeść, wynikające z doświadczenia pozwala ograniczyć jednak ten koszt. Warto rozważy skanowania laserowe na koniec zimy/początek wiosny kiedy nie ma jeszcze liści na drzewach a przyroda się jeszcze nie obudziła.

Skanowanie 3D to proces, w którym wykorzystując odpowiednie narzędzie i technikę pomiarową uzyskujemy wynik 3D. W przypadku skaningu laserowego lasów wykorzystywany jest skaner laserowy, którym to stosuje się technikę skaningu laserowego. Rezultatem takiego skanowania 3D jest chmura punktów. Skaner laserowy charakteryzuje się, że ma bardzo dobre czasy skanowania na jedno stanowisko ( w przypadku drzewostanów około 1 minuty), duży zasięg (nawet do 130m jednak z oczywistych względów nie wykorzystywany w przypadków drzew) oraz odpowiednią rozdzielczość i dokładność (na 10m nawet do 1mm)

Usługi skanowania lasów 3D

Zastosowanie skanowania laserowe lasów:

Skanowanie lasu – dla kogo ?

Przebieg skanowania laserowego lasu.

Skanowanie lasów laserowy skaning 3D

Skanowanie laserowe lasu

 youtube innovar linkedin facebook innovar mail biuro innovar 

Wypełniając  powyższe formularz wyrażają Państwo zgodę na naszą politykę prywatności, z którą można zapoznać się tutaj. 

 

 

©2024 Innovar3D. All rights reserved.

 

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
cena skan 3D